เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวศิลปะที่อยู่ภายในเมืองพัทยาครับ เป็นแหล่งที่รวมภาพศิลปะทุกอย่าง ที่จุดวางให้นักท่องเที่ยวเดินรับชมได้ตามอัธยาศัย แต่จะมีการจำหน่ายภาพเขียนที่เขียนจากนักวาดภาพเพื่อประมูลราคาและได้นำเงินที่ได้มาไปบริจาคและยังมีภาพเขียนในรูปแบบภาพวาดของ 3 มิติภาพวาดที่สะเหมือนจริงเหมือนดั่งภาพนั้นเป็นของจริงสุด จึงเป็นสาเหตุที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรับชมกันมากในแต่ละวัน

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b9%8c