mimosa-pattaya

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวไทยครับ ทำไมต้องสำหรับชาวไทย ก็เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวจำลองเล็กๆของประเทศฝรั่งเศสครับ ได้สร้างขึ้นมาให้เหมือนกับ หมู่บ้านในเมือง Alasce ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองเล็กๆที่น่าอยู่และเงียบสงบมาก เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จำลองมาให้ถ่ายรูปกัน ภายใต้ความคิดในรูปแบบ The City Love หรือที่เรียกว่า “เมืองแห่งความรัก” ซึ่งแสดงออกให้นักท่องเที่ยวนั้นเห็นกันหลายๆมุมว่าประเทศฝรั่งเศสนั้นมีที่ไปที่มาอย่างไรและเมืองของเขาน่าอยู่แค่ไหน สถานที่ “มิโมซ่า พัทยา” ถูกตกแต่งขึ้นมาสมัยคุย 60 และมีเรื่องราวของฝรั่งเศสซ่อนอยู่ภายในด้วยเช่นกัน

mimosa-pattaya_1