หลักการประเมินวิชาชีพคุณวุฒิที่ดี

Professional assessmentหลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้จักความหมายของคำว่าหลักการประเมินวิชาชีพคุณวุฒิที่ดีเป็นอย่างไรและ มีอิทธิพลต่อการทำงานของเราหรือชีวิตประจำวันของเราอย่างไงดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับหลักการประเมินที่ดีมีหลายอย่างมีหลายด้านไม่ว่าจะในการเรียนก็มีในการทำงานก็มี

การประเมินเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้วิชาชีพ

วิชาชีพของเราแบ่งออกได้หลายยกตัวอย่างเช่น อาจารย์ ครู ทหาร ตำรวจ พยาบาล ทั้งหมดที่พูดมานั้นคือวิชาชีพทั้งนี้ก็แล้วแต่ แขนงวิชาที่ได้ศึกษามาให้อยู่ในกฎระเบียบแบบแผนที่ได้กำหนดไว้และ มีอิทธิพลกับประชาชนเพราะว่ากลุ่มวิชาชีพจะมาบังคับใช้กับเราดังนั้นคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่เห็นด้วยเลยได้เกิดการประเมินของหัวหน้ากลุ่มหน่วยงานองค์กรใหญ่ได้ตัดสินใจและ ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชนเป็นที่ 1 โดยคิดถึงส่วนรวมแต่ข้อดีของมันก็มีคือให้เรารู้จักหน้าที่ของตัวเองผสมกับจิตใต้สำนึกของอาชีพนั้นๆ ซึ่งด้วยจรรยาบรรณในตัวของวิชางานนั้นเองจึงเป็นตัวบอกวุฒิที่ดี

การประเมินคุณวุฒิหน่วยงานที่ประจำอยู่

หน่วยงานหรือองค์กรก็คืออันเดียวกันแต่หน้าที่การทำงานแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยถ้าหากถามว่าระหว่างหน่วยงานและ องค์กร การทำงานเป็นอย่างไร หน่วยงาน หน้าที่การทำงานของมันคือเป็นระบบระเบียบแบบแผนที่ทางต้นสังกัดหน่วยงานได้กำหนดไว้อยู่แล้วตั่งแต่ต้นตัวเราเองนั้นก็ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปรงใดๆ ได้ องค์กร ระบบหน้าที่ระบบการทำงานของมันจะเป็นแบบวนเวียนโดยจะกระจายเนื้อหาของหน้าที่แต่ละคนออกไปแต่ต้องอยู่ในการดูแลขององค์กรเพื่อให้ทุกองค์กรย่อยมีหน้าที่ที่เท่าเทียมกันไม่มีส่วนไหนในระบบได้เปรียบหรือเสียเปรียบในองค์กร

สรุปหลักการประเมิน ทั้งหมดที่ได้พูดมาทั้งหมดนั้นในปัจจุบันได้นำ 2 วิชาชีพมาปรับใช้เข้าด้วยกันอย่างลงตัวและกระจายความรู้ความสามารถแบ่งให้ผู้ที่สนใจได้ปรับใช้กับชุมชนนั้นๆ

การประเมินปฏิรูปมูลนิธิเพื่อสังคมเน้นพัฒนาระบบสังคมในประเทศ

Social Foundationมูลนิธิเพื่อสังคมก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมในชนบทนั้นๆเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อกลุ่มวัยรุ่นหรือผู้ที่ด้อยการศึกษาและมีความรู้น้อย จุดประสงค์หลักของมูลนิธิเน้นกระจายความรู้และสร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่นต่างๆหรือแม้กระทั่งการอยู่การกินที่ถูกสุขลักษณะมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความแข็งแกร่งมีส่วนร่วมได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันสร้างความรักความสามัคคีให้แก่ชุมชน สร้างงานสร้างรายได้คืนให้แก่ชุมชนที่ไม่มีอาชีพหรือคนที่กำลังตกงานได้มีงานทำหรือช่วยมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มูลนิธิที่อยู่ในประเทศไทยล้วนมีการพัฒนาระบบให้ในอยู่รูปแบบครอบครัวมากขึ้นเพราะคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีที่พึ่งทางใจ มีแต่ปัญหาในเรื่องครอบครัวเพราะเศรษฐกิจของเมืองไทยในยุคนี้ค่อยข้างที่จะมีแต่ปัญหา

ปัจจุบันมูลนิธิได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนมากขึ้นเข้าถึงการเรียนรู้แบบจริงจังและพัฒนาในรูปแบบการสอนหรืออบรมกันอย่างจริงจังทำให้มีผู้ที่เห็นด้วยและให้ทุนมาพัฒนามูลนิธิมาเป็นจำนวนมาก แม้กระทั่งเด็กที่ไร้ที่พักอาศัยทางมูลนิธิก็มีที่พักจัดไว้ไห้ได้พักผ่อนกันอย่างสบาย คนแก่หรือคนชราที่ลูกหลานทอดทิ้งและไม่มีที่พึ่งก็มีมาอย่างต่อเนื่องและทางเราจะจัดกิจกรรมที่ทำให้เสียงหัวรำหรับคนชราได้กลับมายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิม ทำให้เกิดคำว่าครอบครัวมากขึ้นในระยะเวลาอันน้อยนิด เพิ่มกำลังใจให้กลุ่มที่กำลังจะหมดหวังขาดแรงจูงใจหรือท้อแท้ในยามที่ไม่เหลือใคร ทางรัฐบาลก็มีส่วนช่วยให้มูลนิธินี้เกิดขึ้นมาได้เช่นกันร่วมมือกันหลายฝ่ายกว่าจะได้มูลนิธิเพื่อสังคมแบบนี้ในประเทศไทยของเราและยังเป็นตัวกลางที่ทำให้ชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลับมามีชีวิตที่ดีและห่างไกลยาเสพติดได้ในอนาคต

ต่างประเทศยกย่องมูลนิธิเพื่อสังคมมาเป็นอันดับ 1

Professor Joanne Hubbardมูลนิธิเพื่อสังคมก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยมนุษยชาติด้วยกัน มีหลายองค์กรที่สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกประเทศของตัวเอง สิ่งที่มูลนิธิให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือมีหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเหล่านี้มูลนิธิจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพราะเด็กมีความต้องการกำลังใจและต้องการความอบอุ่นที่กำลังจะขาดหายไปจากพวกเขา ซึ่งสาเหตุเกิดจากปัญหาเรื่องครอบครัวหรือแม้กระทั้งเกิดสงครามระหว่างประเทศ ที่ทำให้ประชาชนหรือเด็กๆเหล่านั้นต้องหนีตายไป ไม่มีที่พักอาศัยไม่มีอาหารเพื่อประทังชีวิต มูลนิธิเพื่อสังคมก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 ปีที่แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีผู้ก่อตั้งชื่อ ศาสตราจารย์โจแอนน์บาร์ด เป็นผู้ริเริ่มคนแรกและยังมีสมาชิกอื่นๆอีกมากมายที่ให้การสนับสนุนต่อมูลนิธิเพื่อสังคมนี้ด้วยเช่นกัน

มูลนิธิเพื่อสังคมจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการรณรงค์เรื่องการรักษาธรรมชาติการปลูกต้นไม้คืนแก่ธรรมชาติ การลดมลพิษในอากาศ หรือการกดขี่ข่มเหงในสังคมที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะเข้าไปมีสิทธิ์ช่วยเหลือในทุกๆกรณีที่สังคมมีความเดือดร้อน การพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น สร้างสิ่งแวดล้อมและความคิดใหม่ๆให้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในมูลนิธิได้กลับมาคิดหรือปลูกฝังเรื่องที่มีประโยชน์หรือลดความเครียดต่างๆให้พวกเค้า มูลนิธิเพื่อสังคมได้กระจายองค์กรลักษณะนี้ไปทั่วโลกและมีหลายๆประเทศที่ให้ความสนใจต่อเรื่องนี้และยังนำไปพัฒนามูลนิธิยังประเทศของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ส่วนประเทศไทยของเราก็มีมูลนิธินี้เช่นเดียวกันที่คอยให้คำปรึกษา หรือแม้กระทั้งช่วยพัฒนาชุมชนต่างๆในระแหวกกลุ่มเสี่ยงให้เจริญเติบโตไปในภายภาคหน้าและเป็นองค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ให้ต่อประเทศอีกต่อไป

Nuffield การประเมินผลการเรียนรู้กลยุทธ์

 Learning strategyการวิจัยระบุกลยุทธ์เพื่อนำเอาไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ต่างๆ ในด้านต่างๆ ซึ่งกลยุทธ์ในนี้แบ่งออกเป็นหัว ข้อหลักการใช้งานในเชิงกลยุทธ์ เป็นการคิดหาแนวออกแบบใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครที่เรานั้นสามารถนำปรุงเอามาใช้กับชีวิตตัวเองได้เลยเป็นเหตุที่ว่ามีอาจารย์ในหลายๆ หน่วยงานขออาสาที่จะมาปฏิรูปในหลักงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ซึ่งมีอาจารย์หรือที่เรียกทางวิทยาศาสตร์คือศาสตราจารย์มีหลากหลายคนประมาณ 15 ศาสตราจารย์ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ทีมใหญ่ทีมละ 5 คน

Nuffield การประเมินผลการเรียนรู้กลยุทธ์ ซึ่งหน่วยงานจะแบ่งเป็นการค้นหาหลักที่ทำนั้นจะต้องแปลกใหม่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำซากจำเจซึ่งที่มีมาที่ได้จดบันทึกมานั้นจากที่ได้อ่านหรือรวบรวมข้อมูลมาศาสตราจารย์คนหนึ่งซึ่งเป็นแกนนำ ศาสตราจารย์โจแอนน์บาร์ด ได้ออกแนวคิดกับศาสตราจารย์ ว่าเราลองเราประเมินงานบุคคลรุ่นเก่าๆ นั้นได้ทำลงไปว่าควรจะต้องปรับข้อมูลเนื้อหาแบบใหม่ๆ เลยได้เกิดคิดว่าปฏิรูปแบบใหม่โดยให้หัวข้อที่ว่า ทีมศึกษาวิทยาศาสตร์ ทีมศึกษาดาราศาสตร์ ทีมวิจัยเกี่ยวกับเนื้อความเป็นอยู่ท้องถิ่น

ทีมศึกษาวิทยาศาสตร์

– เป็นการทำงานที่มีนักวิจัยศาสตราจารย์หลายด้านไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยหรือนักเคมีรวมไปถึงดาราศาสตร์ที่พร้อมในหลายๆ ด้านทั้งอุปการณ์และ ตัวของผู้ลงมือปฏิบัติ

ทีมศึกษาดาราศาสตร์

– เป็นคนของหน่วยงานที่ทางการได้ส่งมาเองให้มาศึกษาเกี่ยวกับผลงานเก่าๆ ที่ในปัจจุบันกำลังมีการก้าวหน้าให้มีการจดบันทึกดวงดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นมานั้นเองและ ส่งผลให้ลงบันทึกฉบับใหม่ขึ้นอีกด้วย

ทีมวิจัยเกี่ยวกับเนื้อความเป็นอยู่

– เป็นการค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่แปลกปลอมเข้ามาในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือสัตว์และ ค้นหาวิธีแก้ไขกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหรือวิธีแก้ไขเบื้องต้นและ ทั้งคือหน้าที่การทำงานแบบใหม่ทั้งหมดที่กำลังปรับปรุงแก้ไข

 

สมาคมวิจัยประเมิน Nuffield 1989-2010

The Assessmentสมาคมศึกษาวิจัยประเมิน Nuffield ( BERA ) เป็นหน่วยงานปฏิรูปเป็นการประเมินการเรียนรู้หน่วยการเรียนวิชาต่างๆ ที่ต้องมาปรับใช้แบบใหม่ๆ จากของเดิมโดยมีอาจารย์หลากหลายสาขาหลายแขนงโดยปี 1989-2010 โดยมีอาจารย์หลายคนได้ประเมินปฏิรูปไม่ว่าจะเป็น ศาสตราจารย์ โจแอนน์บาร์ด ศาสตราจารย์พอลสีดำ ศาสตราจารย์แพทริเซ ศาสตราจารย์ริชาร์ตดอจ ศาสตราจารย์ไบรอัน ศาสตราจารย์แคทริน ศาสตราจารย์จอห์นการ์ดเนอร์ ศาสตราจารย์แคโรไลน์ ศาสตราจารย์วายน์ ศาสตราจารย์หลุยส์เฮย์เวิร์ด ศาสตราจารย์แมรี่เจมส์ ศาสตราจารย์เดสมอนด์ ศาสตราจารย์จูดี้ ศาสตราจารย์กอร์ดอน ศาสตราจารย์ดีแลน โดยทั้งหมด 15 ศาสตราจารย์ ได้แบ่งการทำงานเป็นทีมโดยทีมละ 5 คนโดยแบ่ง 3 ทีม โดยทีมที่ 1 จะเป็นทีมศึกษาวิทยาศาสตร์ ทีมที่ 2 เป็นเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ทีมที่ 3 เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหมู่บ้านการเป็นอยู่

ทีมที่ 1 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และการศึกษาแบบกับยีนส์ผสมพันธุ์ของจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็น อะมีบาซึ่งเป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่ง

ทีมที่ 2 เป็นหน่วยงานวิจัยปฏิรูปเกี่ยวกับดาราศาสตร์ดวงดาวต่างๆ โดยจะสังเกตหรือวิเคราะห์ว่าวันนี้เป็นยังไงดาวไหนหมุนรอบตัวเองโคจร

ทีมที่ 3 เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหมูบ้านว่าการเป็นอยู่เป็นยังไงหรือการทำงานส่วนนั้นในการวิจัยเกี่ยวกับหมู่บ้านก็จะเป็นโรคภัยในตอนนั้นหรือสัตย์ที่กำลังล้มป่วยตายลงเกิดจากอะไร

Reform Groupการประเมินที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็คือหน้าที่หน่วยงานการทำงานที่ไม่เหมือนกันโดยจะแบ่งทีมเป็น ทีม 1 ศาสตราจารย์โจแอนน์บาร์ด ศาสตราจารย์พอลสีดำ ศาสตราจารย์แพทริเซ ศาสตราจารย์ริชาร์ตดอจ ศาสตราจารย์ไบรอัน ทีมที่ 2 ศาสตราจารย์แคทริน ศาสตราจารย์จอห์นการ์ดเนอร์ ศาสตราจารย์แคโรไลน์ ศาสตราจารย์วายน์ ศาสตราจารย์หลุยส์เฮย์เวิร์ด ทีมที่ 3 ศาสตราจารย์แมรี่เจมส์ ศาสตราจารย์เดสมอนด์ ศาสตราจารย์จูดี้ ศาสตราจารย์กอร์ดอน ศาสตราจารย์ดีแลน โดยทั้งหมดนี้นั้นได้ถูกบันทึกชื่อลงในสมาคมศึกษาวิจัย Nuffield ( BERA ) ในปี 1989-2010 และทั้งหมดนี้ก็คือหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไปที่ไม่เหมือนกันเลยทั้ง 3 กลุ่มที่พูดออกมาทั้งหมดนี้